Wat is Haven 5?

Haven 5 is zo veel, dat je het niet onder één noemer kunt vangen. Eigenlijk zijn wij vooral een gastvrije plek, een ruimte waar bezoekers en deelnemers zelf invulling aan geven. Wij creëren een veilig, warm, uitnodigend ‘nest’ waar iedereen met positieve energie en ideeën welkom is.
Een ontmoetingspunt waar je kennis en inspiratie kunt brengen én halen. Overigens gaan we ook zelf allerlei creatieve, sociale en culturele activiteiten organiseren om mensen te verwonderen, te verbinden en te verrijken.
foto-over

Een plek van inspiratie, informatie en ontmoeting!

Een plek van inspiratie, informatie en ontmoeting!

Wat wil Haven 5 bereiken?

  • Verbindende activiteiten voor een inclusiever dorp
  • Een podium bieden voor iedereen die iets wil delen

  • Samen de toekomst duurzamer, veerkrachtiger en simpelweg leuker maken

Kom bij het team!

Als je zin hebt om mee te doen met de organisatie van Haven 5, dan willen we je graag leren kennen!

Haven 5 bedankt!

Het initiatief Haven 5 wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers en sponsors die hun steentjes bijdragen in de vorm van inspanningen, raad, daad en giften.
Zoals Visser Bouwmaatschappij, Expert, Drukkerij Bout, Marek reclame en tuincentrum Rebel. Winkeliersvereniging Hart van Huizen, gemeente Huizen, Versa Welzijn, bibliotheek HLB, Huizer Museum en de vele vrijwilligers.
Zie ook de vermeldingen op de pagina Vrienden.

Onze sponsors