Kennismaken met de mee-makers van HAVEN 5

In een serie interviews vertellen de mee-makers wie zij zijn, wat zij doen binnen HAVEN 5, wat HAVEN 5 voor hen betekent en welke wensen zij nog hebben. Mee-makers zijn de mensen die HAVEN 5 vorm en inhoud geven. Zij organiseren, coördineren, verzorgen de koffie/thee, ondersteunen, werken samen, schrijven, maken schoon en nog veel meer.

Ditmaal spreek ik Cecile Peek. Voordat ik mijn gebruikelijke vragen aan haar kan stellen, vraagt Cecile naar mij;  ze is nieuwsgierig naar wie ik ben en dat zegt meteen wat over haar en hoe ze in het leven staat. Ze is benieuwd naar de ander en wat die beweegt. Het vormt een mooie start voor een boeiend gesprek.

Route naar HAVEN 5

Cecile is nieuwsgierig en leergierig en laat zich graag leiden door wat op een bepaald moment voor haar het meest passend voelt. Deze eigenschappen leidden haar via de opleidingen Frans, homeopathie acupunctuur en hypnose naar massage en sjamanistische technieken. Dit laatste greep haar het meest. ‘Sjamanisme gaat in tegen wat we in onze samenleving leren, namelijk naar buiten gericht zijn. Van sjamanistische technieken leer je juist dat er nog veel meer te beleven valt wanneer je je innerlijke wereld gaat verkennen,’ legt Cecile uit. Dit kwam haar later in haar leven goed van pas. Intussen werkte ze in de thuiszorg, wat haar heel goed beviel. Door bezuinigingen werd haar plek helaas wegbezuinigd, maar creatief als ze is, wist ze een doorstart te maken middels een gespreksgroep bij een buurthuis. Hier haakten oud-cliënten bij aan en inmiddels is het een vaste prik in haar agenda: nog steeds komt de groep elke maandag bijeen onder de naam “t Zwaantje.

Vanuit dit vrijwilligerswerk kwam ze bij Buzz Women terecht. Dit is een vooral internationaal opererende organisatie waarvoor Cecile verbindende groepen voor vluchtelingenvrouwen heeft mogen opzetten in o.a. Rotterdam, Huizen en Zeist. De rode draad in al deze groepen is dat er steeds gesproken wordt over ‘wat leeft er in me?’. Het gevoelsleven van de deelnemers staat centraal.

Ook bij HAVEN 5 heeft Cecile een vorm gevonden om verbindend rond deze vraag bezig te zijn. Samen met Palmyra begeleidt ze één keer per maand op zondagochtend een gespreksgroep waarbij de vraag ‘wat leeft er?’ centraal staat. Cecile: ‘Tijdens de bijeenkomsten is er geen gespreksleider, maar om de beurt deelt ieder wat bij hem of haar leeft en de anderen stellen verdiepende vragen. Er wordt om de beurt gesproken, een beetje zoals wanneer je een ‘talking stick’ gebruikt.’

Muziek maken

Waar verbinding de rode draad door Ceciles bezigheden vormt, is ook muziek heel belangrijk voor haar. Op dit moment ligt het op het muzikale vlak wat stil, maar ze heeft al meerdere liedjes geschreven en één nummer staat zelfs op Spotify. ‘In de tijd dat ik nog veel bij de Draaikom kwam, wilde ik ook graag aanhaken bij de band die daar startte. Er waren echter teveel mensen om allemaal in de band mee te kunnen doen,’ aldus Cecile. Ze wilde toch heel graag iets doen met muziek en zang en dan vooral iets waar iedereen aan mee kon doen, ongeacht niveau of ervaring. Ze vond de mogelijkheid om bij het Holleblok met een groepje aan de slag te gaan. ‘We lieten iedereen zijn of haar eigen song schrijven. Automatisch ontstond daardoor bij iedereen veel respect voor de inbreng van de ander. Ook had iedereen zo de mogelijkheid in de begeleidende muziek een stukje van zichzelf te stoppen,’ vertelt Cecile. Voor Cecile zelf was dat in de vorm van akkoorden op de piano, die ze zichzelf aanleerde via een filmpje van Piano Genius op Youtube.

Helaas is het muziek maken in het Holleblok in corona-tijd gestopt door de toen geldende maatregelen. Er mocht niet samen gezongen worden en nadat de maatregelen opgeheven werden is het project helaas niet meer van de grond gekomen. Een idee dat Cecile voor bij HAVEN 5 heel erg zou omarmen, zijn soortgelijke jamsessies waarbij iedereen welkom is, alle niveaus. Gewoon lekker lol hebben met elkaar en elkaar inspireren.

Dromen bij HAVEN 5

Naast de verbindende gespreksgroepen en muziek, heeft Cecile nog een grote passie: dromen. ‘Om geluk te ervaren helpt het om inzicht te krijgen in de hobbels die je tegenkomt in je leven. Een krachtig hulpmiddel hierbij zijn je dromen. Zij verwijzen naar knopen waar het in je leven nog beter zou kunnen stromen. Of naar waar het al goed gaat, maar wat nog meer ruimte zou mogen krijgen.’ Op mijn vraag hoe je je dromen – en daarmee dus je leven – uit de knoop kunt halen, vertelt ze verder: ‘In mijn beleving ontspringt alles uit een en hetzelfde bewustzijn en hangt daardoor alles met elkaar samen. Dus is er geen toeval en heeft alles je wat te zeggen over het geheel. Zo ook je dromen. Hierbij wil ik meteen duidelijk maken dat het niet betekent dat wanneer we ziek worden, we zelf per se de oorzaak zijn. Wel kunnen we van invloed zijn.’

Cecile noteert zelf al enige tijd haar dromen en heeft zo haar eigen droomtaal goed leren kennen. Ze licht toe hoe naar haar idee dromen werken: ‘Onze dromen zijn één van de kanalen die ons informeren over onze energetische situatie. Ze duiden dit in beeldtaal. Hiervoor gebruiken ze vaak symbolen uit ons dagelijks leven. Zoals een film die we net gezien hebben, mensen uit ons verleden, voorwerpen, kleuren, noem maar op. Je kan het zo gek niet bedenken! Zelfs onze dagdromen en fantasieën komen voort uit dit energetische veld en kunnen dus ook gebruikt worden als aanknopingspunt. Als toegang tot een diepere laag van ons zijn, zodat we daar energetisch onderhoud kunnen plegen. Dit werkt vaak veel sneller dan wanneer het zich eerst heeft verstoffelijkt. Vandaar dat het van waarde is om aandacht te hebben voor de informatie uit je dromen. Daarnaast kun je via een ingeleide dagdroom onderzoeken of er energetische belemmeringen zijn die aandacht nodig hebben. Dromen kunnen gaan over onze persoonlijke levens, over de mensen van wie we houden of over onze omgeving. Dus onze dromen kunnen ook een middel zijn om onze omgeving tot bloei te laten komen.’

Cecile wil ook bij HAVEN 5 mensen inspireren om met hun dromen aan de slag te gaan. ‘Graag ga ik het gesprek met je aan over je dromen. Eventueel kunnen we naar aanleiding daarvan een uitgebreidere sessie inplannen zodat je nog dieper met jezelf verbindt waardoor je jezelf daar waar nodig meer ruimte kan geven. Een keer per maand geef ik ook een droom-workshop. Na een korte inleiding bespreken we dan een aantal dromen van de deelnemers, waarna we gezamenlijk energie geven aan onze ingebrachte droom.’

De werkwijze van energie aan dromen geven en zo de droom kunnen transformeren, ontstond naar aanleiding van een indringende voorspellende droom over het ziekteproces van haar dochter. Intuïtief begon ze energetisch met de droom te werken, waarna het ziekteproces van haar dochter keerde en ze herstelde. Deze bijzondere ervaring maakt dat Cecile het energie geven aan dromen verder heeft ontwikkeld. Zelf heeft ze inmiddels zoveel baat bij haar eigen manier van werken, dat ze haar kunde en inzichten graag met anderen deelt. Ook helpt ze anderen enorm graag hun eigen vaardigheden hierin te ontwikkelen.

Ook nieuwsgierig naar de betekenis van jouw dromen? Je vindt Cecile op de dinsdagen bij HAVEN 5, vanaf een uur of 12. Loop gerust eens binnen.

Houd ook de agenda van HAVEN 5 in de gaten voor lezingen of workshops over dromen. De eerstvolgende workshop staat gepland voor donderdag 4 juli, van 14.00 tot 16.00 uur. Je kunt je aanmelden voor de workshop via info@haven5.nl. Er is plek voor ca 7 mensen.