Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. De overheid, veel burgers en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Ook HAVEN 5 doet mee met de Nationale Klimaatweek met een interessant en prikkelend programma, om nóg meer inwoners en lokale organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat.